Peuterspeelzaal Pippeloentje Een peuterspeelzaal waar iedere peuter zich thuis voelt
Peuterspeelzaal Pippeloentje

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 08.15-12.30 uur. De groepen worden gedraaid door juf Francis, juf Nicole en juf Agnes en bestaan uit maximaal 16 kinderen. Iedere groep wordt begeleidt door twee hoofdleidsters en 1 of 2 hulpmoeders.

Kinderen kunnen worden gebracht tussen 08.15-08.45 uur en weer worden opgehaald tussen 12.30-12.45u. Het ophalen moet altijd gebeuren door iemand die bij de leidsters bekend is. Als een onbekende uw kind komt halen, meldt dit dan van te voren bij een van de leidsters. Wanneer uw peuter door vakantie/ziekte of andere omstandigheden niet naar Pippeloentje komt, vinden de leidsters het fijn dit te weten. U kunt ze hierover persoonlijk informeren of even bellen/appen.
Tijdens de openingstijden zijn wij naast mobiel ook te bereiken op 055-5051638.

Het team

Het team van Peuterspeelzaal Pippeloentje bestaat uit ervaren pedagogisch medewerkers. Tijdens de peuterspeelochtenden ondernemen onze pedagogisch medewerkers ontwikkelingsgerichte activiteiten en spelletjes met de kinderen en is er veel aandacht voor de sociale ontwikkeling van de kinderen. Lekker spelen en kind kunnen zijn staat centraal.

We hebben drie kleuterleidsters in dienst. Elke ochtend zijn er twee betaalde kleuterleidsters aanwezig die worden bijgestaan door een of twee hulpmoeders.

De kleuterleidsters zijn:

  • Francis Steinkellner
  • Nicole Verheul
  • Agnes Ogink

Locatie

Peuterspeelzaal Pippeloentje is gevestigd in het Parochiehuis aan de Hoofdweg in Loenen.
We hebben hier een ruim lokaal tot onze beschikking met veel educatief spelmateriaal. Buiten bevindt zich een mooie, af te sluiten, speelplaats voor de kinderen met een grote zandbak.

Pedagogisch beleidsplan

Openingstijden

Peuterspeelzaal Pippeloentje is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Kinderen kunnen worden gebracht tussen 08.15-08.45 uur en weer worden opgehaald tussen 12.30-12.45 uur.