Peuterspeelzaal Pippeloentje Een peuterspeelzaal waar iedere peuter zich thuis voelt
Peuterspeelzaal Pippeloentje

Opvangkosten

De ouderbijdrage bedraagt:
Vanaf schooljaar 2019 – 2020 (per 1 januari 2020)

1 ochtend €90 per maand
2 ochtenden €180 per maand
3 ochtenden €270 per maand


Peuterspeelzaal heeft een LRKP erkenning en er kan dus voor de opvang toeslag worden aangevraagd. Voor twee ochtenden per week wordt gerekend met 22,2 uur opvang in de maand met een tarief van €8,11 per uur.

Bereken uw kinderopvangtoeslag

In onderstaand tabel kunt u al ongeveer terugvinden wat dit voor u zal betekenen.

Gezamenlijk inkomen Kosten 1 ochtend per maand Kosten 2 ochtenden per maand
25.000 €3,96 €7,92
35.000 €9,27 €18,54
45.000 €13,77 €27,54
55.000 €17,91 €35,82
65.000 €22,95 €45,90
75.000 €31,14 €62,28
85.000 €37,44 €74,88

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,00 en wordt bij inschrijving geïncasseerd.
De activiteitenbijdrage bedraagt éénmalig € 15,00 en wordt gelijk met de eerste termijn afgeschreven.

Gezinnen die door omstandigheden geen toeslag ontvangen, kunnen contact opnemen met de penningmeester.