Oudercommissie

Oudercommissie

 

Peuterspeelzaal Pippeloentje valt onder de werking van de Wet Kinderopvang. In deze wet staat onder andere geregeld dat wij moeten beschikken over een oudercommissie. Onze oudercommissie bestaat uit Marloes Courcol en Patricia Modderkolk. 

Het doel van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de kinderen en van de ouders. Tevens vertegenwoordigt zij de ouders en adviseert zij het bestuur ten aanzien van kwaliteit en andere belangrijke beleidsonderwerpen. Een concept van het reglement van de oudercommissie en een voorbeeld van het huishoudelijk reglement van de oudercommissie ligt ter inzage bij Pippeloentje. Hierin staan de taken en bevoegdheden van de oudercommissie nader uitgewerkt. Dit alles is nog een concept, omdat wij als bestuur dit reglement alleen met instemming van de nieuw te vormen oudercommissie kunnen vaststellen. Nu er ouders zijn die zich aangemeld hebben voor de oudercommissie, hopen we dit regelement z.s.m. vast te kunnne leggen.

Wil je met ons meepraten en meebeslissen? Meld je dan aan voor de vrijwillige functie van oudercommissielid. Je kunt dit doen door een e-mail te zenden aan info@pippeloentje-loenen.nl.