Oudercommissie

Oudercommissie


Peuterspeelzaal Pippeloentje valt onder de werking van de Wet Kinderopvang. In deze wet staat onder andere geregeld dat wij moeten beschikken over een oudercommissie. Helaas hebben wij tot op heden nog geen ouders bereid gevonden zitting te nemen in deze oudercommissie. Op het moment hebben wij daarom een alternatieve ouderraadpleging.  

Het doel van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de kinderen en van de ouders. Tevens vertegenwoordigt zij de ouders en adviseert zij het bestuur ten aanzien van kwaliteit en andere belangrijke beleidsonderwerpen. Een concept van het reglement van de oudercommissie en een voorbeeld van het huishoudelijk reglement van de oudercommissie ligt ter inzage bij Pippeloentje. Hierin staan de taken en bevoegdheden van de oudercommissie nader uitgewerkt. Dit alles is nog een concept, omdat wij als bestuur dit reglement alleen met instemming van de nieuw te vormen oudercommissie kunnen vaststellen. We hopen zo spoedig mogelijk ouders te vinden voor de oudercommissie. 

Wil je met ons meepraten en meebeslissen? Meld je dan aan voor de vrijwillige functie van oudercommissielid. Je kunt dit doen door een e-mail te zenden aan info@pippeloentje-loenen.nl.